waar kunnen we mee helpen?
< All Topics
Print

Volledige setup

Naast de volledige collectie in een doorlopende verkoopcampagne kan het handig zijn om extra campagnes te maken met een ander budget of doel dan maximale omzet.

Adscale heeft daarom de mogelijkheid om meerdere verkoopcampagnes aan te maken met verschillende doelen bijv. met een merkdoel dat zorgt voor traffic naar de homepage, een omzetdoel via Shopping etc. Het is ook mogelijk om deze doelen voor een geselecteerde periode in te zetten, dit kan handig zijn voor speciale events zoals Black Friday, kerst, Valentijnsdag enzovoort. 

Maar er is meer mogelijk: als enige budgetteren en optimaliseren wij automatisch over meerdere platforms binnen deze doelen.  Binnen een bepaald doel zullen de verschillende advertentie campagnes onderling worden geoptimaliseerd op basis van tijd, locatie, devices en audience. Volledig automatisch en elke 30 minuten.

CAMPAGNES MAKEN

AdScale E-commerce kan campagnes automatiseren, hierdoor hoef je zelf alleen te controleren of het doel is bereikt. Uiteraard kan het voorkomen dat er een uitzondering moet plaatsvinden, waardoor je voor een handmatige setup kiest, namelijk:

 • Teveel collecties;
 • Specifieke audience;
 • Bepaald advertentie doel;
 • Events zoals kerst, black friday;
 • Remarketing (oftewel retargeting) doel;
 • Speciale product categorie bijv. een sale;
 • Tijd (campagnes die in een bepaalde periode/tijd alleen zichtbaar mogen zijn).


Het is wel van belang dat elke uitzondering op het beheer van de campagnes automatisch een minder efficiënt account betekent. De uitzonderingen moeten daarom zorgvuldig worden overwogen – Less is more!

AdScale is geen black box. Daarom adviseren wij altijd om de tool de eerste paar weken nauwlettend in de gaten te houden op de volgende punten:

 • Budget dat niet besteed wordt of juist te snel;
 • Zijn de doelen goed ingesteld;
 • Zijn de resultaten verbeterd.
Campagne wijzigen

Zoals eerder benoemd start de eerste campagne creatie direct na het doorlopen van de wizard (oftewel setup). Deze wordt na afloop direct weergegeven onder ‘all campaigns’. Mocht je later de settings aan willen passen dan klik je op edit naast de campagnenaam. Hierin kun je de settings wijzigen.

Nieuwe campagne aanmaken

In principe moeten dezelfde gegevens ingevuld worden als hierboven benoemt, echter is de volgorde anders. Je kunt een nieuwe campagne aanmaken via de button ‘new’ of direct na de wizard om de campagne instellingen aan te vullen. Een extra campagne aanmaken kan handig zijn als je bijvoorbeeld wilt adverteren met een ander budget voor bepaalde producten, verschillend publiek of een andere locatie.

Een nieuwe campagne zorgt er gelijk voor dat er master ads worden aangemaakt met deze settings. Hierin kun je 3 soorten master ads kiezen, namelijk:

 • Homepage ads
 • Product pages ads
 • Custom page ads
 • Promoted Post Ads

Onder een master ad vallen meerdere advertenties. Je kunt ervoor kiezen om meerdere master ads onder één campagne laten vallen, zoals hiernaast afgebeeld. ‘Australia & Canada’ is de campagne naam en ‘ Generic, products, abandoned cart, bestsellers en glow bundle’ zijn master ads. Onder deze master ads vallen de advertenties. Hierin kun je zelf aangeven welke ads hieronder mogen vallen d.m.v. retargeting en kanalen te selecteren. 

Stappenplan

Hieronder wordt in 15 stappen uitgelegd hoe je een campagne met zijn master ad en ads aanmaakt.

Stap 1: Naam campagne 

Vul de naam in van de nieuwe campagne. Mocht je meerdere campagnes aanmaken, vul dan de naam in van het doel van deze campagne.

Stap 2: Locatie invullen

Kies de gewenste locatie om te adverteren. Je kunt er ook voor kiezen om alleen een bepaalde provincie of stadsdeel te kiezen of juist een land uit te sluiten.

Let op: Wil je via meerdere landen adverteren? De content die wordt geschreven geldt voor ALLE landen. Daarom adviseren wij om een aparte campagne aan te maken en gerichte content te schrijven voor dit specifieke land. 

Stap 3: Demographics

Geef de leeftijd en het gender aan waarop je wilt adverteren. Mocht je ervoor kiezen om de leeftijd range breed in te zetten, dan zal AdScale zelf uiteindelijk zien wat de juiste doelgroep is en daar voornamelijk op adverteren. 

Stap 4: Kies Master Ads

Zoals eerder aangegeven zijn er 3 soorten master ads, namelijk: Homepage ads, product pages ads en custom pages ads. De eerste 2 zijn aanbevolen om te gebruiken. In hoofdstuk Master ads worden de verschillen uitgelegd. Mocht je meerdere master ads aan willen maken o.b.v. remarketing e.d. dan kun is het handig om de naam te wijzigen.

Stap 5: Creatie homepage ads

Kies de gewenste kanalen waarop je wilt adverteren. Alle kanalen wordt aanbevolen i.v.m. remarketing (retargeting)  voor Facebook/Instagram, aangezien dit het aantal conversies bevoordelijkt. 

Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt uit de retargeting opties, namelijk:

 • Page visit → klanten die de shop hebben bezocht
 • Add to cart → klant met product in mandje maar niet heeft afgerekend.
 • Purchases → klanten die al hebben gekocht

Je kunt in een later stadium per retargeting optie de content wijzigen (zie paragraaf ‘Waar zijn alle ads voor bedoeld en hoe kun je deze wijzigen?’). Aan de rechterkant worden de remarketing ads toegevoegd onder homepage ads. 

Naast deze retargeting opties voor ‘bestaande’ klanten, zijn er ook opties voor nieuwe klanten, namelijk: 

 • Lookalike & Similar audience 
 • Custom audience
 • Top Combo Customer
 • 1-time Customer

In paragraaf Waar zijn alle ads voor bedoeld en hoe kun je deze wijzigen? wordt uitgelegd wat het verschil is en hoe je deze goed in kunt stellen. 

Stap 7: Ad formaat kiezen

Dit geldt enkel als het kanaal Facebook/Instagram is geselecteerd. Je kunt hier uit 3 verschillende ad formats kiezen, namelijk:

 • Carousel ad
 • Single image ad
 • Video ad

Je kunt ze allemaal kiezen, aangezien Facebook hier zelf in gaat a/b testen welke beter werkt. 

Voor de carousel ad kunnen slechts 10 afbeeldingen worden geselecteerd. 

Stap 8: Content schrijven

Vervolgens kun je kiezen uit een van de content templates. Deze zijn gebaseerd op emoties bijvoorbeeld grappige content. Echter is de content in het Engels, dus wijzig deze naar de gewenste taal. Bij elke emotie kun je kiezen uit 2 soorten, dit doe je door op het icoontje te klikken zoals hiernaast afgebeeld.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een extra Headline of description toe te voegen. 

In een later stadium kun je de content wijzigen o.b.v. retargeting.

Stap 9: Keywords toevoegen

Indien Google is geselecteerd moeten er minimaal 10 keywords worden toegevoegd om AdScale E-commerce op gang te helpen. Probeer zoveel mogelijk longterm keywords te gebruiken. De kosten hiervan zijn lager en converteren vaak beter. 

Daarnaast is het van belang om negatieve keywords toe te voegen. Het kan zijn dat je niet geassocieerd wilt worden met woorden zoals korting, aanbieding of gratis. Deze worden dan in het rood aangegeven. In paragraaf Waar zijn alle ads voor bedoeld en hoe kun je deze wijzigen?staat meer informatie.

Stap 10: Creatie Product pages ads

De meeste stappen voor deze ads zijn hetzelfde als de homepage ads, echter hoeven hier geen afbeeldingen worden geupload. 

Je kiest wederom op welke kanalen je wilt adverteren. Voor product pages komt er de optie Google Shopping bij. Vervolgens vul je wederom de retargeting opties in of je kunt ze eventueel aanvullen. 

Stap 11: Producten selecteren

Zoals eerder aangegeven is dit anders dan bij de homepage ads. De afbeeldingen en productinformatie worden letterlijk gesynchroniseerd vanaf de shop, hierdoor hoef je zelf geen afbeeldingen e.d. toe te voegen. 

Er zijn 2 mogelijkheden om producten te selecteren, namelijk:

 • AI selection → dit zijn producten die volgens AdScale het beste converteren (aanbevolen).
 • Eigen selectie → hierin geef je aan met welke collecties je graag wilt adverteren. Je kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde producten uit een categorie te adverteren.

Let op: Facebook heeft een ad set limiet van 25 collecties. Heb je meer dan 25 collecties, deselecteer een paar of maak een nieuwe campagne aan. Als je dit niet doet dan worden verschillende collecties niet geadverteerd. 

In paragraaf Advanced bij Product pages: wordt de optie advanced uitgelegd. 

Stap 12: Content schrijven

Wederom selecteer je de gewenste content. Later kun je deze wijzigen per ad.

Stap 13: Tijdschema

Geef aan op welke dagen en tijd je wilt adverteren. Wij adviseren om alle dagen/uren aan te houden, aangezien AdScale hierin gaat optimaliseren. Hoe meer er handmatig wordt aangepast hoe minder er geoptimaliseerd kan worden. 

LET OP: Onderaan kun je aangeven in welke tijdzone je wilt adverteren. Wijzig deze naar het juiste land. 

Stap 14: Budget en doel instellen

Last but not least, vul het budget waarmee je wilt adverteren voor alle kanalen. Dit kan een dagelijks, maandelijks of periodiek budget zijn.

Er hoeft dus slechts een budget worden ingesteld voor alle kanalen. De tool gaat zelf bepalen waar en wanneer het budget het beste ingezet kan worden. Dit is een unieke feature die nog geen andere tool kan. Door het gebruik van ‘budget optimalisatie’  wordt er altijd het maximale uit je advertentiebudget gehaald. 

Vervolgens kies je het doel van de advertenties. Er kan een keuze worden gemaakt uit deze 3 doelen:

 1. Auto, een geautomatiseerde doel op conversie value.
 2. Maximale opbrengsten → voer de gewenste ROAS in (standaard 310%)
 3. Maximaal aantal orders → vul de CPA in (standaard €50).

Via Advanced kun je zelf de ROAS, CPC of CPA aanpassen. 

Stap 15: Laatste stap

Ben je tevreden met hetgeen dat ingevuld is? Dan klik je op next en de campagne met zijn master ads en de daaronder vallende ads worden doorgestuurd naar Google en Facebook voor goedkeuring. In de oranje balk kun je zien wat de status van de ads. 

Meestal worden Google Search en Facebook binnen 1 -2 dagen goedgekeurd en Google Shopping binnen 2 – 7 dagen. 

Go to Top