waar kunnen we mee helpen?
< All Topics
Print

Toegang verlenen tot je Google Ads-account

  1. Enter your Google Ads account.
  2. On the top right, click “Tools and settings”.
  3. Select “Access and security”.
  4. Click on the blue + on the left side.
  5. Enter the Email address you wish to grant access to and choose the level of access you wish to grant.

De gebruiker aan wie je toegang hebt verleend zou een uitnodiging moeten ontvangen in zijn E-mail inbox.

Als u dit nummer ontvangt:

“This email address isn’t in an allowed domain. To make changes to the allowed domain list, update your security settings”

Volg deze stappen:

  1. Ga via het bovenste menu naar “Beveiliging”.
  2. Scroll helemaal naar beneden, naar “Toegestane domeinen”.
  3. Voeg het e-maildomein toe aan de lijst met domeinen. Bijvoorbeeld, als de e-mail waartoe u toegang wilt verlenen noam@adscale1.com is, is het domein dat u moet toevoegen adscale1.
  4. Klik op opslaan en probeer opnieuw toegang te verlenen.
Go to Top