waar kunnen we mee helpen?
< All Topics
Print

Resultaten analyseren

Zoals eerder aangeven duurt het enkele dagen voordat de ads zijn geaccepteerd door Google en Facebook. Je zult een bericht ontvangen zodra de advertenties actief zijn. 

Tip: Om er zeker van te zijn dat je ads zichtbaar zijn dan kan je via het tabje ‘channels’ het aantal impressies bekijken (zie onderstaande afbeelding).

In het bovenstaande overzicht zie je de resultaten van de campagnes per kanaal, zoals o.a. de opbrengsten en de kosten. Resultaten kunnen op diverse niveaus worden weergegeven, namelijk op basis van:

 • Campagnes
 • Master ads
 • Ads

Het overzicht geeft snel weer welke campagne, master ad, advertentie goed loopt, waardoor je makkelijk bij kunt sturen. Je kunt gemakkelijk niet goed converterende ads uitzetten. 

Let op: Het kan soms het geval zijn dat het account niet presteert zoals je zou verwachten. De reden kan veelzijdig zijn. Prestaties worden beïnvloed door bijv. seizoensinvloeden of er wordt vergeleken met een voorgaand jaar terwijl de CPC markt is gestegen etc. Echter kan het ook te maken hebben met de instellingen in AdScale E-commerce, zoals bijv. de content die is geschreven of een periodieke campagne die niet aanstaat etc.

Campagne, Master ads & ads resultaten

Er zijn drie mogelijkheden om resultaten specifieker te kunnen analyseren, namelijk op campagne, master ad of advertentie niveau. Voor campagnes klik je op ‘all campaigns’, vervolgens kun je bovenaan op ‘Master ads’  klikken om alle masters ads in te kunnen zien. Er is ook de optie om alle ads in een keer te zien via ‘ads’, echter is dan niet duidelijk onder welke Master ad deze valt. Daarom adviseren wij om voor de ads op de master ad te klikken, aan de rechterkant, en dan bovenaan de optie ‘ads’ aan te klikken, zoals hieronder afgebeeld.

Key Performance Indicators

Resultaten kunnen afgelezen worden op basis van de onderstaande KPI’S.

 • Impressions  →  Hoe vaak is de advertentie zichtbaar
 • Revenue →  Opbrengsten
 • Orders →  Hoeveelheid bestellingen
 • Cost →  Kosten van ads
 • ROAS →  Hoeveel elke euro heeft opgebracht. 200% wil zeggen, verdubbeld. 
 • Conv. Rate →  Hoeveelheid bezoekers die converteren
 • Cpc →  Kosten die van een klik
 • CTR →  Percentage van mensen die op ad hebben geklikt
 • Clicks →  Hoe vaak erop de ad is geklikt
 • Budget en goal (alleen bij campagne zichtbaar) 

Niet elke KPI is direct zichtbaar. Je kunt deze toevoegen door op het icoontje te klikken die op de afbeelding wordt weergegeven (3 streepjes)

De trechter icoon maakt het mogelijk om makkelijker inzicht te krijgen, wanneer er meerdere ads zijn. Tenslotte is er nog de optie om de resultaten te downloaden naar een CSV bestand (zie het laatste icoontje). 

Tabjes

Via de bovenste balk kan er specifieke informatie worden weergegeven, zoals eerder aangegeven. De informatie kan op basis van de volgende opties worden opgevraagd: 

 • Channels
 • Devices
 • Locations (n.v.t. op master ad en ad niveau)
 • Age (n.v.t. op master ad en ad niveau)
 • Gender (n.v.t. op master ad en ad niveau)

Hier kunnen wederom de KPI’s gewijzigd worden.

In de rechterhoek kan je het tijdsbestek wijzigen. 

Let op: Hij past dit niet automatisch aan naar de dag zelf. Aan het begin van de maand zal hij overgaan naar die maand. Vandaar dat wij vaak voor een handmatige tijdsbestek kiezen.

Door ‘compare to previous period’ te selecteren krijg je inzage hoe de resultaten zijn veranderd t.o.v. een periode daarvoor. Soms zijn er minder orders geweest maar dan zijn wel de kosten naar beneden en de opbrengsten hoger. Dit maakt duidelijk dat de hoeveelheid orders niet alles zegt.

Onder het tabje ‘channels’ handmatig bepaalde kanalen aan/uit te zetten. 

Let op: AdScale E-commerce is zelflerend, de tool ziet zelf wanneer een kanaal het beter doet dan een ander en zal daar voornamelijk het budget naar toesturen. Pas je zelf iets aan dan kan dit het algoritme verstoren.

Orders tabje

Onder elk niveau is het zichtbaar of er een order is geweest. Hier wordt weergegeven vanuit welk kanaal de orders komen en wat de opbrengsten versus kosten waren. 

Let op: Het zal regelmatig voorkomen dat bepaalde orders niet zijn gemeten door de browser en browser-instellingen en dan zijn ze ook niet meetbaar voor AdScale. De reden hiervan kan zijn dat de ‘bedankt’ pagina niet goed wordt weergegeven of dat er een speciale plugin is geïnstalleerd die problemen oplevert en steeds vaker omdat de privacy-instellingen van de browser dit voorkomt. Uiteraard zijn orders dan wel te vinden in het Business Information deel dat zijn informatie uit de shop haalt.

Go to Top